CBRE

CBRE-Ambassador_22
CBRE-Ambassador_26
CBRE-Ambassador_17
CBRE-Ambassador_12
CBRE-Ambassador_04
CBRE-Ambassador_08
CBRE-Ambassador_11
CBRE-Ambassador_16

PROJEKT: biuro dla firmy CBRE

DESIGN: Barnaba Grzelecki

LOKALIZACJA: Ambassador, ul. Domaniewska 34A
POWIERZCHNIA: ok. 1900m²
ZREALIZOWANY: 2013

Projekt zrealizowany na zlecenie JMP Service.