top of page

ANALIZA ŚRODOWISKA PRACY

BADANIA

OBSERWACJA

Obserwacja, której podlega całe biuro.

Pomaga określić jakie czynności są podejmowane w biurze oraz stopień przystosowania miejsca pracy.

ANKIETA

Ankieta wśród pracowników.

Pomaga określić jak powinno być zorganizowane biuro, alby poprawić efektywność pracowników.

ROZMOWY

Pogłębienie informacji z ankiety.

STRATEGIA

ANALIZA

Podsumowanie wyników badań. 

Zebranie danych oraz zidentyfikowanie najbardziej efektywnych przestrzeni biura.

STRATEGIA

Na podstawie wyników analiz stworzenie nowej strategii, pozwalającej zwiększyć efektywność pracy.

W oprarciu o wyniki analiz stworzenie zoptymalizowanego programu funkcjonalno-przestrzennego. 

Wspólnie stwórzmy biuro dopasowane do potrzeb Twojej firmy, które podniesie poziom efektywności i zadowolenia pracowników.

NASZE USŁUGI

bottom of page