PROJEKT: Circle K

DESIGN: BIT CREATIVE

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Barnaba Grzelecki, Anna Margoła

LOKALIZACJA: Villa Metro, Warszawa
POWIERZCHNIA: ok. 2700 m²
ZREALIZOWANY: Maj 2018

REFERENCJE

WSZYSTKIE PROJEKTY: