top of page

PROJEKT: Lingaro

DESIGN: BIT CREATIVE

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Barnaba Grzelecki, Jakub Bubel

LOKALIZACJA: Warszawa, ul. Domaniewska 28
POWIERZCHNIA:  ok. 2500m²
ZREALIZOWANY: 2018

WSZYSTKIE PROJEKTY:

bottom of page