NovoNordisk_13
NovoNordisk_08_B
NovoNordisk_33
NovoNordisk_37_B
NovoNordisk_38_B
NovoNordisk_39_B
NovoNordisk_22
NovoNordisk_31
NovoNordisk_21
NovoNordisk_24
NovoNordisk_25_B
NovoNordisk_29_B
NovoNordisk_17
NovoNordisk_05_B

PROJEKT: Novo Nordisk

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Barnaba Grzelecki, Jakub Bubel

LOKALIZACJA: The Park, Warszawa
POWIERZCHNIA: ok. 1830 m²
ZREALIZOWANY: 2018