ANALIZA KOSZTÓW

Stwórzmy wspólnie biuro dopasowane do potrzeb.

§Negocjacje fit-out

§Kontrola i weryfikacja kosztów

§Analiza i określenie budżetu

§Negocjacje kosztów prac

§Identyfikacja potencjalnych dostawców i wykonawców

BADANIA

OBSERWACJA
ANKIETA
ROZMOWY

STRATEGIA

ANALIZA
STRATEGIA

NASZE USŁUGI