PROJEKT WYKONAWCZY

Stwórzmy wspólnie biuro dopasowane do potrzeb.

BADANIA

OBSERWACJA
ANKIETA
ROZMOWY

STRATEGIA

ANALIZA
STRATEGIA

§Opracowanie standardów wykończeniowych

§Projekt architektoniczny biura w formacie CAD

§Projekty wykonawcze wnętrz

§Projekty wykonawcze wielobranżowe

§Uzgodnienia z rzeczoznawcami

NASZE USŁUGI