top of page

PROJEKT WYKONAWCZY

Stwórzmy wspólnie biuro dopasowane do potrzeb.

BADANIA

OBSERWACJA

Obserwacja, której podlega całe biuro.

Pomaga określić jakie czynności są podejmowane w biurze oraz stopień przystosowania miejsca pracy.

ANKIETA

Ankieta wśród pracowników.

Pomaga określić jak powinno być zorganizowane biuro, alby poprawić efektywność pracowników.

ROZMOWY

Pogłębienie informacji z ankiety.

STRATEGIA

ANALIZA

Podsumowanie wyników badań. 

Zebranie danych oraz zidentyfikowanie najbardziej efektywnych przestrzeni biura.

STRATEGIA

Na podstawie wyników analiz stworzenie nowej strategii, pozwalającej zwiększyć efektywność pracy.

Stworzenie zoptymalizowanego programu funkcjonalno-przestrzennego w oprarciu

o wyniki analiz. 

§Opracowanie standardów wykończeniowych

§Projekt architektoniczny biura w formacie CAD

§Projekty wykonawcze wnętrz

§Projekty wykonawcze wielobranżowe

§Uzgodnienia z rzeczoznawcami

NASZE USŁUGI

PROJEKT WYKONAWCZY
SPACE PLANNING
ANALIZA KOSZTÓW
PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
KOORDYNACJE
bottom of page